Instituut voor Sportrechtspraak

ISRS
  • photo
    ontdek het ISRS

    Deskundig juridisch advies is een conditio sine qua non. Laat het ISRS uw belangen behartigen op een budgetvriendelijke en klantvriendelijke manier.

  • photo
    Nodig eens een gastspreker uit bij een brainstormsessie!

    Leer de mogelijkheden en beperkingen van de sportwetgeving kennen. Nodig een gastspreker van het ISRS uit en organiseer een brainstormsessie rond een aantal sportthema's met de nodige juridische input.

Welkom bij het ISRS

Het instituut voor sportrechtspraak ('ISRS') beoogt de juridische belangen van alle actoren in het Vlaamse sportlandschap te behartigen.  Het instituut werd opgericht in 2012 en beoogt juridische ondersteuning en omkadering te bieden aan zowel sportfederaties, sportclubs als individuele sportbeoefenaars.  Zo treden onze mensen op als adviseur op het vlak van tuchtrechtspraak, contractbesprekingen, enz.  
Daarnaast verzorgt het ISRS gastcolleges, brainstormsessies en andere info momenten, waarbij specifieke juridische materies wordt belicht. 

Kortom, iedereen die naar aanleiding van een sportgebeuren in aanraking komt met juridische vragen en/of problemen kan beroep doen op het ISRS. Naast juristen huisvest het instituut ook advocaten met specifieke kennis en expertise in sportrecht, waardoor de vertrouwelijkheid tussen adviseur en cliĆ«nt optimaal kan worden gewaarborgd. Hierdoor kan het ISRS zich als onafhankelijke adviesinstelling positioneren en een heuse meerwaarde bieden voor zowel de sportbeoefenaar als de sportorganisatie in kwestie. 

isrs | isrs


Nederlands


ISRS
Statuten
Contact